ÚVOD

Šetrnou injektážnou metódou nahrádzame poškodenú alebo nejestvujúcu izoláciu v murive. Aplikáciou hydroizolačnej hmoty vytvárame definitívnu blokačnú bariéru proti vzlínajúcej vlhkosti.

Po reakcii materiálu v múre má jeho vysoká hustota biodegradačné vlastnosti, ktoré zaisťujú trvácnosť úpravy ako je životnosť múra (pokiaľ nedôjde k jeho mechanickému poškodeniu).

Materiál je klasifikovaný ako netoxický a odolný voči plesniam a soliam.