MATERIÁL


Používaný materiál je na báze špeciálnych silikátov a hydrofóbnych prísad. Používa sa na vytvorenie novej alebo dodatočnej horizontálnej izolácie muriva a zabraňuje ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti. Je vhodný na použitie pri všetkých stavebných materiáloch. V kontakte materiálu s vlhkosťou v murive vzniká izolačná vrstva. Postupom času dochádza k vysušeniu a spevneniu muriva. Aplikuje sa do vyvŕtaných otvorov ako izolačná vrstva proti vzlínajúcej vlhkosti. Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, a tým neuvoľňuje škodlivé výpary do ovzdušia. Je vhodný do interiérových priestorov. Dĺžka samotné vysušenie muriva je individuálna. Záleží od množstva vody obsiahnutej v murive. Môže trvať aj niekoľko mesiacov.